เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดเล็ก เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดกลาง เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดใหญ่
 
img ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม สป img
img คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต img
img ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี2562 img
img งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561
img ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2561 "Moc Zero Corruption Calendar"
img คู่มือการดำเนินงานแบบรายงานผลการดำเนินการ กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
img ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 "Moc Zero Corruption Calendar"
img สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
img ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2561 "Moc Zero Corruption Calendar"
img การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วม เพื่อสร้างสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
imgอ่านทั้งหมด     
 
 

คู่มือแนวทางการส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม

      คู่มือแนวทางการส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม

ขนาด (กว้าง X สูง)) 660 x 940 พิกเซล จำนวน 17 หน้า
จัดทำโดย นริศรา
Download File
คู่มือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

      คู่มือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ข้าราชการได้ยึดถือปฏิบัติ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ขนาด (กว้าง X สูง)) 450 x 595 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย เบิร์ด
Download File
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน COI

      เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ขนาด (กว้าง X สูง)) 400 x 580 พิกเซล จำนวน 108 หน้า
จัดทำโดย
Download File
pic ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
ไม่มีข้อความเยี่ยมชม
 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
|| ||
||
|รับเรื่องร้องเรียน|
|ไม่รับสินบน|
||
|สมัครสมาชิก|
||
|ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม|
|| ||
|| ||
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-507-6216 , 02-507-6177 , 02-507-6220 Fax. 02-507-6217
Best View in Resolution of 1024 x 960 or later. Browser Internet Explore Version 10 or later.