เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดเล็ก เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดกลาง เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดใหญ่
 
img เปิดอบรมหลักสูตรหมาเฝ้าบ้าน@กระทรวงพาณิชย์
img กรอกใบสมัคร MOC WATCH DOG
img รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2560
img แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560
img แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
img สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างเกียรติภูมิในการป้องกันการทุจริตเชิงลึกสู่การปฏิบัติ”
img รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
img รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
img พาณิชย์กับเครือข่ายป้องกันการทุจริต
img เกียรติบัตรชมเชยหน่วยงานภาครัฐจากนายกรัฐมนตรี
imgอ่านทั้งหมด     
 
 
|| ||
|กล่องความดี|
||
|รับเรื่องร้องเรียน|
|การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้|
||
||
|ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม|
 ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
|| ||
|| ||
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-507-6216 , 02-507-6177 , 02-507-6220 Fax. 02-507-6217
Best View in Resolution of 1024 x 960 or later. Browser Internet Explore Version 10 or later.