เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดเล็ก เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดกลาง เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดใหญ่
 
img สื่อประชาสัมพันธ์ ไม่เรียกรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน
img คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต
img สปอตโฆษณา "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
img รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและกระบวนงานที่อาจเกิดโอกาสในการรับสินบนของสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
img ตัวอย่างกรณีศึกษาการลงโทษการกระทำผิดวินัยของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
img แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
img แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบนของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
img แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรมของกระทรวงพาณิชย์
img พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
img คู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
imgอ่านทั้งหมด     
 
 

กรณีศึกษาการละเมิดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

      กรณีศึกษาการละเมิดประมวลจริยธรรม

ขนาด (กว้าง X สูง)) 1700 x 1350 พิกเซล จำนวน 13 หน้า
จัดทำโดย เบิร์ด
Download File
คู่มือแนวทางการส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม

      คู่มือแนวทางการส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม

ขนาด (กว้าง X สูง)) 660 x 940 พิกเซล จำนวน 17 หน้า
จัดทำโดย นริศรา
Download File
คู่มือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

      คู่มือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ข้าราชการได้ยึดถือปฏิบัติ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ขนาด (กว้าง X สูง)) 450 x 595 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย เบิร์ด
Download File
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน COI

      เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ขนาด (กว้าง X สูง)) 400 x 580 พิกเซล จำนวน 108 หน้า
จัดทำโดย
Download File
pic ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
ไม่มีข้อความเยี่ยมชม
 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
|| ||
||
|รับเรื่องร้องเรียน|
|ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม|
|การป้องกันและปราบปรามการทุจริต|
||
|สมัครสมาชิก|
||
|ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม|
|| ||
|| ||
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-507-6216 , 02-507-6177 , 02-507-6220 Fax. 02-507-6217
Best View in Resolution of 1024 x 960 or later. Browser Internet Explore Version 10 or later.