img ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติกรณีการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด img
img แจ้งลิ้งค์การรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและการให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำข้อกำหนดทางจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
img เอกสารการบรรยาย “แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน”
img หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรม 2564
img แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
img ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่
img QR Code เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม โดยบรรยาย ในหัวข้อ“การสร้างการรับรู้หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564” ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
img มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสปี2564
img เฉลยแบบทดสอบ การอบรมกฏหมายว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฯ
img รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563)
imgอ่านทั้งหมด     
 
 

กรณีศึกษาการละเมิดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

      กรณีศึกษาการละเมิดประมวลจริยธรรม

ขนาด (กว้าง X สูง)) 1700 x 1350 พิกเซล จำนวน 13 หน้า
จัดทำโดย พรยงค์ เชียงศรี
Download File
คู่มือแนวทางการส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม

      คู่มือแนวทางการส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม

ขนาด (กว้าง X สูง)) 660 x 940 พิกเซล จำนวน 17 หน้า
จัดทำโดย นริศรา
Download File
คู่มือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

      คู่มือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ข้าราชการได้ยึดถือปฏิบัติ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ขนาด (กว้าง X สูง)) 450 x 595 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย พรยงค์ เชียงศรี
Download File
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน COI

      เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ขนาด (กว้าง X สูง)) 400 x 580 พิกเซล จำนวน 108 หน้า
จัดทำโดย
Download File

กรณีศึกษาการละเมิดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

      กรณีศึกษาการละเมิดประมวลจริยธรรม

ขนาด (กว้าง X สูง)) 1700 x 1350 พิกเซล จำนวน 13 หน้า
จัดทำโดย พรยงค์ เชียงศรี
Download File
คู่มือแนวทางการส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม

      คู่มือแนวทางการส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม

ขนาด (กว้าง X สูง)) 660 x 940 พิกเซล จำนวน 17 หน้า
จัดทำโดย นริศรา
Download File
คู่มือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

      คู่มือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ข้าราชการได้ยึดถือปฏิบัติ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ขนาด (กว้าง X สูง)) 450 x 595 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย พรยงค์ เชียงศรี
Download File
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน COI

      เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ขนาด (กว้าง X สูง)) 400 x 580 พิกเซล จำนวน 108 หน้า
จัดทำโดย
Download File
pic ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
ไม่มีข้อความเยี่ยมชม
FONTSIZE
 ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
|| ||
||
|รับเรื่องร้องเรียน|
|ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม|
|การป้องกันและปราบปรามการทุจริต|
||
|สมัครสมาชิก|
||
|ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม|
|| ||
|| ||
pic ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
ไม่มีข้อความเยี่ยมชม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-507-6216 , 02-507-6177 , 02-507-6220 Fax. 02-507-6217
Best View in Resolution of 1024 x 960 or later. Browser Internet Explore Version 10 or later.