Header Image
การประชุมส่งเสริมหน่วยพาณิชย์คุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมส่งเสริมหน่วยพาณิชย์คุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนกลาง ตามเป้าหมายของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ราย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 425,733