Header Image
กิจกรรมทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย กระทรวงพาณิชย์
watermark

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย กระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 1 โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ กิจกรรมในครั้งนี้มีข้าราชการ บุคลากร และประชาชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมถวายอาหารคาว-หวาน อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดแดงธรรมชาติ วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 07.30 – 08.00 น. ณ บริเวณลานร่มไม้ด้านประตูทางเข้าฝั่งตลาดนัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 2,090,255