Header Image
การประชุมแนวทางการดำเนินงานของ Focal Point ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของกระทรวงพาณิชย์
watermark

นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ Zoom และนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 31 ราย


image รูปภาพ
image
image
image

วันที่แผยแพร่ 29/04/2565 ดาวน์โหลด


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 425,718