Header Image
คู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

คู่มือปฎิบัติงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf วันที่แผยแพร่ 26/04/2565 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 2,090,266